Kontakt

FHU TERMO-PROJEKT

os. Bór 5/14
34-400 Nowy Targ

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU TERMO – PROJEKT Mariusz Michałek, posiadający            NIP: 735-155-34-26 REGON: 492889736 oraz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy: listownie na adres: FHU TERMO-PROJEKT  z siedzibą w Nowym Targu, Bór 5/14, 34-400 Nowy Targ lub poprzez e-mail: biuro@ecosani.pl